februari 2016

Monthly Archives

  • Doctricks på SURG-dagen

    Doctricks har varit med och dragit igång den avsomnade användarföreningen för StreamServe, SURG. Som en första aktivitet bjuder föreningen in till en heldag med spännande presentationer från tio ledande StreamServe-experter, däribland Vyv från Doctricks. Datumet är 14 mars och platsen är Handelsbanken i Värtahamnen. Dagen är av teknisk karaktär och främst riktad till utvecklare som arbetar aktivt i StreamServe. […]

  • Säg hej till vår nya kollega!

    För att kunna möta den ökade efterfrågan på våra tjänster har Doctricks anställt ytterligare en OpenText StreamServe certifierad konsult. Vi välkomnar Inam Ullah till vårt team av utvecklare. Inam började hos Doctricks 1 februari och kommer närmast från OpenText i Stockholm. Till att börja med kommer han främst att arbeta med support och utveckling av StreamServelösningar till våra kunder inom […]

  • Tips: Skapa egna Business Intelligence (BI) rapporter

    När man skickar data genom StreamServe är en naturlig del av processen att vilja granska loggar för att t ex se: – hur många mail skickades ut? – hur många bilagor och vilka ingick i månadens fil för print? – hur många dokument och av vilken typ skrevs ut per avdelning? Dessa siffror kan man sedan använda för att hitta avvikelser, […]