Content Server

  • Global OpenText Content Management uppgradering för 12 000+ användare

    Doctricks är stolta över att, tillsammans med tekniska resurser från OpenText, ha levererat ännu ett lyckat OpenText Content Server uppdrag. Denna gång var kunden ett ett globalt försäkringsbolag. Projektet pågick under sex månader och Doctricks roll var att som projektledare för leveransen koordinera arbetet med kundens interna IT organisation i Skandinavien samt en testorganisation från Asien. Uppdraget innefattade: – uppgradera miljontals dokument i  […]