Tips

  • En regnig dag på jobbet

    På Doctricks har vi som mål att alla ska må bra på och utanför jobbet. Som en del i det har vi alla tillsammans sedan några veckor börjat med funktionell träning utomhus med Shaun från Turners Mobile Fitness. Idag vräkte emellertid regnet ned och det blåste en isande kall vind. Så det blev till att möblera […]

  • StreamServe version 16

    Det har nu gått några månader sedan OpenText släppte version 16 av StreamServe. I samband med detta bytte också produkten namn till det mer lättuttalade OpenText Communications Center Enterprise eller förkortat CCE. De viktigaste nyheterna i denna version är som vi ser det: StreamStudio försvinner och ersätts av olika separata HTML5 applikationer för att hantera […]

  • Tips: Skapa egna Business Intelligence (BI) rapporter

    När man skickar data genom StreamServe är en naturlig del av processen att vilja granska loggar för att t ex se: – hur många mail skickades ut? – hur många bilagor och vilka ingick i månadens fil för print? – hur många dokument och av vilken typ skrevs ut per avdelning? Dessa siffror kan man sedan använda för att hitta avvikelser, […]