Ny faktureringsprocess underlättar kundkommunikationen hos Svenska Postkodlotteriet

Svenska Postkodlotteriets kontor i Stockholm arbetar cirka 200 personer med allt från marknadsföring och ekonomi till kundservice och IT. Som partner till OpenText blev Doctricks tillfrågade att hjälpa till att ta fram en ny förbättrad process för Svenska Postkodlotteriets fakturering.

Svenska Postkodlotteriets önskemål var att bättre kunna nå ut till sina kunder. Att med hjälp av fakturan skapa en mer kundanpassad kommunikation. Processen och arbetet med fakturan samt att skapa dess innehåll och budskap låg hos en extern leverantör. Möjligheterna för Svenska Postkodlotteriet att själva påverka var små och tog tid.

Situation
•    Textmallar för kundbrev tillhandahålls av en extern leverantör.
•    Svårt att uppdatera och segmentera innehåll med anpassat budskap per individ.
•    Konstruktion av breven med komplexa textregler är svårt att genomföra.
•    Kompetensen och viljan hos Svenska Postkodlotteriet att ta över processen är hög.

Önskemål
•    Få ut marknadserbjudanden snabbare till kunderna.
•    Ha total kontroll över allt innehåll i kundfakturan.
•    Ökad effektivitet genom bättre kommunikation, struktur och rutiner.

Lösning
•    Intern process, ta del av befintlig infrastruktur och utnyttja nya möjligheter.
•    Designa och bygga faktura i OpenText StreamServe.
•    Använda Composition Center och Template Engine för komplexa texter.
•    Producera egna AFP-printfiler för direkt leverans till  printbyrå.
•    Integrera övriga Content Management verktyg för att underlätta för kundservice.
•    Rapportering av status för varje dokument tillbaka till affärssystem.
•    Skapa daglig grafisk produktionsdata för snabb identifikation av avvikelser.

doctricks streamserve svenska postkodlotteriet
Framtiden

•    Möjligheter till ny branding, marknadsföring, personalisering av kommunikationen och närmare kontakt med lottägare.
•    Komma igång med fler dokument och minska antalet IT-rutiner.
•    Reducera kostnaderna genom att konsolidera på en OpenText StreamServe plattform.

Kontakta oss på Doctricks idag. Vi kommer gärna och visar vilka möjligheter ni har att förbättra och förtydliga er kundkommunikation.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *