StreamServe version 16

- eller CCE som vi ska säga nu

Det har nu gått några månader sedan OpenText släppte version 16 av StreamServe. I samband med detta bytte också produkten namn till det mer lättuttalade OpenText Communications Center Enterprise eller förkortat CCE.

De viktigaste nyheterna i denna version är som vi ser det:cce-16

 1. StreamStudio försvinner och ersätts av olika separata HTML5 applikationer för att hantera dokument. Dessa applikationer kan köras fristående eller bäddas in i en huvudapplikation.
  Composition Center ersätts av två nya applikationer, StoryBoard (för utvecklaren) och WorkShop (för verksamheten). Fördelen är att det genom detta  tydligare går att separera vem som gör vad i processen, och kanske också att det blir enklare för författare att fokusera på själva innehållet. Adhoc döps om till Retouch och får bättre funktionalitet.
  Production Monitor och DBQ applikationerna ersätts av Supervisor som ger möjligheter att spåra, granska och generera dokument.
  Beträffande arkivet Collector så finns detta inte i version 16. Om det kommer att återuppstå eller om OpenText istället hänvisar till sin produkt CS Archiver beror säkert mycket på trycket från kunder. Se bara på hur OpenText tidigare lagt sig platt för en kund och spenderat tid och resurser som behövts till annan utveckling på att få in Composition Center i gamla PageOut till version 5.6.2.
 2. Förändrad dokumentmodell. Document Types och meta data är kraftigt omgjort. Det gör komplexiteten av att migrera en lösning gjord i en tidigare version svårbedömd. Doctricks hjälper naturligtvis till med ett förslag på hur en migrering kan göras på bästa sätt.
 3. Multi-tenant arkitektur som förbättrar hantering av versioner, resurser och användare.
 4. Style-sheets ger bättre separation av data och innehåll. Man kan använda externa stylesheets och kombinera med StoryTeller.
 5. Javascript kan användas i Storyteller script som alternativ till eller i kombination med StreamServes egna scriptspråk. Externa javascript bibliotek kan laddas som moduler. Detta är nog en av det större nyheterna för oss utvecklare som ibland irriterats över bristerna i det interna språket.
 6.  XSLT-filter ger möjligheter till avancerad data transformering av indata. Filfiltret får stöd för regular expressions för att operera på inkommande data vilket ger betydligt ökad funktionalitet.
 7. Förbättringar i PDF-hanteringen och DOCX. T ex stöd för bilagor i PDF, interaktiva objekt i word (formulär).
 8. Möjlighet att använda open source databas istället för SQL Server eller Oracle kommer inom kort.
  Med OpenText Suite 16 finns stöd för PostgreSQL och snart kommer det även till StreamServe/CCE.
 9. Analytics ger insyn i producerad kommunikation, fel som uppstått, använda resurser (t ex bilder),
  distributionskanaler, prestanda. Lite liknande den lösning som Doctricks erbjudit sen tidigare.

cce-16_analytics

Som sammanfattning kan man säga att CCE 16 är en omfattande release med många nyheter både för dig som kund och oss som utvecklare. Kontakta Doctricks idag så kan vi gå igenom vad en uppgradering av din lösning skulle innebära.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *