Tankar om Exstream efter Dialogue 16

- Petrus och Vyv funderar

Lite mer än en vecka har gått sedan vi kom tillbaka från OpenText Dialogue 2016. Under tiden har en orkan hunnit passera området där vi befann oss och våra intryck från dagarna med Exstream hunnit sjunka in.

Som sammanfattning kan sägas att det var en mycket lyckad konferens. Det kändes lite som tiden med StreamServe före OpenText och Innovation Tour. Det vill säga fokus under konferensen var enbart på kundkommunikation (CCM) och produkten Exstream. Tyvärr lät det som att detta var det sista Dialogue och att OpenText framöver tänker sig at90-procent-topp-priot integrera denna konferens i konceptet Innovation Tour och Enterprise World. Med andra ord riskerar Exstream, precis som hänt med StreamServe, att försvinna i den stora massan av OpenText produkter. Men å andra sidan, med två starka produkter inom CCM så växer kundbasen och kanske därmed även utrymmet för CCM på Enterprise World. Speciellt med tanke på att Mark Barrenechea omnämnde kundupplevelse (CX) och kundkommunikation som ett av företagsledares topp 3 prioområden de närmsta åren.

mark-barrenecheaTyvärr fick vi väl inte riktigt det utlovade svaret från Mark kring hur OpenText tänker sig att hantera OpenText CCE (tidigare och i den följande texten kallat StreamServe) och Exstream. Tydligen finns en klar agenda, men på grund av vissa mindre detaljer kunde den inte redogöras under Dialogue. Istället kommer den att presenteras i samband med släppet av Suite16 EP1 under slutet av oktober. Beträffande den tredje CCM-spelaren, Document Sciences xPression, som kom in i rummet i samband med OpenText uppköp av EMC från Dell precis innan Dialogue råder det yppandeförbud fram till dess att köpet är godkänt och klart. Vad vi fick med oss från diskussioner på plats med olika representanter från OpenText var att StreamServe och Exstream kommer att leva kvar sida vid sida, men att vissa underliggande komponenter ska börja samordnas för att inom några år skapa en enhetlig arkitektur och plattform inom CCM. OpenText var också tydliga med att produkterna har olika fokusområden och vertikaler. StreamServe är plattformen att rekommendera och välja för Enterprise-kunder (det vill säga kunder som använder SAP) medan Exstream är plattformen för icke Enterprise-kunder inom vertikaler som Financial Services och Insurance, HealthCare, Telecom och Utilities. Vad detta innebär i praktiken hoppas vi kommer att klarna efter släppet av EP1!

Så hur är då Exstream som produkt och vad är vårt första intryck som vana StreamServe-användare? Vi varnar för att följande bygger på vår subjektiva uppfattning efter att ha umgåtts med Exstream under ett par hektiska dagar så det kan finnas vissa felaktigheter vilka vi i så fall är ensamt skyldiga till.

meeting people

Demo av Exstream med Lies (Topdanmark), Mikael (OpenText Nordics), Pinckney (OpenText)

Det första som slår oss är hur likt Exstream är StreamServe i koncept och utförande. Men det är så klart inte konstigt, i botten löser bägge produkterna samma problem. Det handlar om att trigga en process som fångar en dataström, gör den presentabel och distribuerar resultatet.

exstream-architecture

OpenText Exstreams arkitektur med viktiga moduler.

En sak som vi gillade var den grundläggande arkitekturen med en ganska tydlig avgränsning mellan delarna design, datafångst och leverans. I StreamServe blir dessa delar mer av en sammansatt enhet som komponeras i Design Center och sedan är ganska låst till detta.

Datafångst i Exstream har en styrka i form av möjligheten att sammanfoga data från olika källor till en gemensam datamodell. I delar har detta även kommit i StreamServes StoryTeller verktyg som från version 5.6.2 har Data templates. Men vår åsikt är att det är ett felaktigt designval att StreamServe lagt detta inne i själva processen och inte på eventet där vi ju logiskt definierar datamodellen för meddelandet. Däremot har StreamServe en styrka i sin implementering av xpath som språk för dataåtkomst i StoryTeller. Exstream har en modell där data hanteras som variabler och speciellt vid access till repeterad data sker anrop med proprietära uppslag i arrayer, lite som funktionen msgGetValue() i StreamServe. Visserligen finns möjlighet att använda xpath som nyhet även i senaste Exstream. Men implementationen ger access till hela inkommande xml-strömmen vilket gör det viktigt för utvecklaren att hålla rätt på vilken nivå denne befinner sig på eftersom det annars är lätt att läsa fel data. I StreamServe är det mindre sårbart eftersom tillgänglig xml är för aktuellt dokument. Tyvärr har både StreamServe och Exstream valt att begränsa sig till xpath 1.0 vilket gör att många kraftfulla funktioner från xpath 2.0 saknas.

exstream-designer

Exstream Designer med container based design. Print till vänster, html e-mail till höger.

I Exstreams designverktyg kan man arbeta med något som kallas containers. I korthet är detta olika vyer i designen för hur något ska presenteras. Det kan t ex vara ett kontoutdrag som ska kunna levereras som print och som html e-mail. I StreamServe skulle man hantera detta som två olika processer, en för sidberoende design (pdf/print) samt en för sidoberoende design (html). Vi gillade möjligheten i Exstream att enkelt designa för alla format sida vid sida och att snabbt kunna förhandsgranska beteende på t ex ett responsivt e-mail inne i det visuella verktyget.
En stor skillnad mellan StreamServe och Exstream såg vi i användande av scriptning. I StreamServe är det inte ovanligt att scripta på ett objekt och sätta logik för olika egenskaper, t ex värde, synlighet, färg mm. I Exstream görs detta istället genom att öppna en konfigurationsruta där det visuellt går att sätta regler och logik för all hantering av objektet.

exstream-messagepoint-solution-overview

Motsvarigheten till Composition Center/WorkShop-StoryBoard heter Messagepoint

StreamServes komponent för att delegera ut hantering av innehåll till verksamheten genom ett webbgränssnitt heter Composition Center eller numera Workshop/Storyboard. I Exstream heter den Messagepoint och är en molnbaserad tredjepartsprodukt som licensierats av Exstream. En skillnad vi upplever från StreamServe är möjligheten att ha olika livscykel och ägande på delar av ett dokument. T ex kan kundtjänst sköta en del av en faktura, ekonomi en annan och legal en ytterligare. Respektive avdelning hanterar enbart sitt innehåll och i sin egen takt. Om legal vill trycka ut en förändring i villkor på fakturan omgående så behöver de inte invänta kundtjänst som sitter och funderar över sina budskap.
En annan del vi såg i MessagePoint och som saknas i StreamServe är en färdig modul för kampanjhantering för marknadsbudskap.
Frågan är hur OpenText ser på att detta är en produkt och tjänst som levereras genom en tredjepart? Med tanke på hur central funktionaliteten är och att OpenText i botten är ett ”content” företag är det kanske inte otänkbart att detta är en av de komponenter som kommer att samordnas mellan StreamServe och Exstream framöver.

exstream-empower-editor-product-overview

Motsvarighet till Adhoc/Retouch heter Empower.

Precis som i StreamServe finns möjlighet att att jobba med interaktiva dokument i Exstream. Tidigare har Exstream erbjudit en tjock klient ”Live” som behövt installeras hos varje användare. Numera erbjuds dessutom Empower som är en tunn webbklient precis som Adhoc/Retouch hos StreamServe. Det är kanske orättvist att säga det med tanke på att Retouch är långt ifrån en färdig produkt och vi får se vad som händer i EP1, men vad gäller interaktiva dokument så klarar Empower idag i princip allt det vi saknat hos StreamServe: editera enbart enstaka ord i textblock, välj ord/mening ur lista, använda indata i text, hantera repeterande data, uppdatera annan text dynamiskt beroende på val i tidigare text, ladda upp eller välj ytterligare resurser i form av bilder eller PDF att infoga i dokumentet, skicka kopior till mm mm mm. Och allt detta sker och uppdateras direkt på dokumentet utan behov av att ladda om. Snyggt och mycket användarvänligt!

Ett problem många kunder har är att få en bra inblick i vad som flödar genom systemen och hur de ska hantera eventuella fel som uppstår i olika delar av kedjan. I StreamServe bygger de flesta, i brist på standardlösning, sina egna verktyg för att läsa loggar och notifikationer och reagera på dessa. I Exstream finns Command Center som ett färdigt orkestreringsverktyg som hanterar rapportering och kontroll över skapande och leverans av kommunikation genom systemet. En intressant funktion vi såg var en färdig integration mellan Exstream och SparkPost för att hantera och följa leveranser av e-mail/SMS. T e x finns rutiner för att hantera så att om ett e-mail inte tagits emot efter X dagar så ser Command Center till att det distribueras som vanligt brev.

Det blev en del text om detta… Som slutsats kan vi säga att det var intressant att titta närmare på Exstream och att vi som partner till OpenText ser framemot att kunna hjälpa våra kunder att bygga funktionella lösningar även på denna plattform framöver. Välkommen att höra av dig till oss om du vill ha en närmare genomgång av OpenText Exstream.

 

petrus-vyv

Vyv och Petrus

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *