Vår blogg

 • Ny faktureringsprocess underlättar kundkommunikationen hos Svenska Postkodlotteriet

  På Svenska Postkodlotteriets kontor i Stockholm arbetar cirka 200 personer med allt från marknadsföring och ekonomi till kundservice och IT. Som partner till OpenText blev Doctricks tillfrågade att hjälpa till att ta fram en ny förbättrad process för Svenska Postkodlotteriets fakturering. Svenska Postkodlotteriets önskemål var att bättre kunna nå ut till sina kunder. Att med hjälp av fakturan skapa en mer kundanpassad kommunikation. […]

 • StreamServe version 16

  Det har nu gått några månader sedan OpenText släppte version 16 av StreamServe. I samband med detta bytte också produkten namn till det mer lättuttalade OpenText Communications Center Enterprise eller förkortat CCE. De viktigaste nyheterna i denna version är som vi ser det: StreamStudio försvinner och ersätts av olika separata HTML5 applikationer för att hantera […]

 • Vyv presenterade på SURG-dagen

  Doctricks Vyv Lomax höll en uppskattad presentation om ”Modern kommunikation med Composition Center & Template Engine” på SURG-dagen i Stockholm den 14 mars 2016. Du som inte hade möjlighet att närvara eller som var där och kanske somnade till kan ladda hem presentationen här. Hör av dig till oss på Doctricks idag om du vill ha hjälp […]

 • Doctricks at SURG day

  Doctricks has been part of restarting the user group for StreamServe, SURG. As its first activity the user group invites to a day filled with presentations from ten leading StreamServe experts, among them Vyv from Doctricks. The date is March 14 and the location Handelsbanken at Värtahamnen. The day will have a technical profile and the target group is for developers working daily […]

 • Doctricks på SURG-dagen

  Doctricks har varit med och dragit igång den avsomnade användarföreningen för StreamServe, SURG. Som en första aktivitet bjuder föreningen in till en heldag med spännande presentationer från tio ledande StreamServe-experter, däribland Vyv från Doctricks. Datumet är 14 mars och platsen är Handelsbanken i Värtahamnen. Dagen är av teknisk karaktär och främst riktad till utvecklare som arbetar aktivt i StreamServe. […]

 • Say hello to our new colleague!

  To meet the increased demand for our services, Doctricks has employed another OpenText StreamServe certified consultant. We welcome Inam Ullah to our team of developers. Inam joined Doctricks on February 1st and previously he was consultant at the OpenText office in Stockholm. He will mainly work with support and development of StreamServe solutions to our financial […]

 • Säg hej till vår nya kollega!

  För att kunna möta den ökade efterfrågan på våra tjänster har Doctricks anställt ytterligare en OpenText StreamServe certifierad konsult. Vi välkomnar Inam Ullah till vårt team av utvecklare. Inam började hos Doctricks 1 februari och kommer närmast från OpenText i Stockholm. Till att börja med kommer han främst att arbeta med support och utveckling av StreamServelösningar till våra kunder inom […]

 • Tips: Skapa egna Business Intelligence (BI) rapporter

  När man skickar data genom StreamServe är en naturlig del av processen att vilja granska loggar för att t ex se: – hur många mail skickades ut? – hur många bilagor och vilka ingick i månadens fil för print? – hur många dokument och av vilken typ skrevs ut per avdelning? Dessa siffror kan man sedan använda för att hitta avvikelser, […]