Blog

Stärka tillgängligheten – Insikter från OpenText Nordic

Stärka tillgängligheten – Insikter från OpenText Nordic

På OpenText Nordic-mötet i Stockholm den 15 maj höll Petrus Näslund en presentation om den kommande implementeringen av European Accessibility Act (EAA) och vilka förändringar företag bör göra i sina dokument för att uppfylla tillgänglighetsstandarder. Ett experiment...

read more
Back in Paris

Back in Paris

De retour à Paris. Aujourd'hui, nous sommes au OpenText Solution Day DX pour entendre ce qui se...

read more
Back in Paris

Back in Paris

De retour à Paris. Aujourd'hui, nous sommes au OpenText Solution Day DX pour entendre ce qui se...

read more

Kontakta oss för att diskutera dina frågor