Sekretesspolicy

Dataskyddsmeddelande för webbplatsen:

Vänligen se nedan våra metoder i samband med insamling, användning och offentliggörande av de personuppgifter du tillhandahåller oss.

Insamling och användning av personlig information:

  • Förfrågningar om information du skickar oss i kontaktformuläret;
  • Frågor du skickar via kontaktformuläret;
  • När du svarar på en karriärmöjlighet genom vår webbplats.

Denna information behålls under den tidsperiod som är nödvändig beroende på skälet det samlas in, dock högst ett år efter den sista kontaktpunkten.

Offentliggörande av personuppgifter
Dina personuppgifter förblir inom Europeiska unionen och skickas inte till andra leverantörer utan ditt samtycke.

Säkerhet
Vi upprätthåller rimliga fysiska, tekniska och administrativa skydd för att hjälpa till att skydda mot obehörig åtkomst, användning och offentliggörande av de personuppgifter du frivilligt tillhandahåller oss.

Doctricks kan inte hållas ansvarigt för några personuppgifter du delar eller postar på offentliga platser, som våra bloggar. Sådana offentliga platser kan ses av vem som helst som besöker vår webbplats och faller därmed utanför omfattningen av denna policy.

Åtkomst och granskning av dina personuppgifter
Du har rätt att få tillgång till, ta emot i ett standardformat, ändra och begära radering av dina personuppgifter. Vid någon sådan begäran, vänligen skicka ett e-postmeddelande till info@doctricks.com eller skriv till

Doctricks AB
Chief Privacy Officer
Vaksalagatan 16
753 20 Uppsala
Sverige

 

Rättigheter

Alla rättigheter till material som publiceras på denna webbplats ägs av Doctricks AB eller publiceras med tillstånd från respektive upphovsrättsinnehavare.

Material som publiceras på denna webbplats får hämtas och laddas ner endast för personligt bruk (“Auktoriserade Användningar”). Den tillåten användningen utesluter publicering, överföring eller distribution i digitala eller elektroniska former via internet, e-post, online-tjänster eller något annat medium. Att göra mer än fyra (4) tryckta kopior är också uteslutet.

Kopiering, ändring, publicering, sändning eller distribution av material från denna webbplats är förbjudet utan föregående skriftligt samtycke från Doctricks AB. Eventuell tillåten reproduktion måste inkludera följande meddelande: “Upphovsrätt ©2024 Doctricks AB. Alla rättigheter förbehållna.”

Information på denna webbplats och på andra webbplatser ägda, drivna, licensierade eller kontrollerade av Doctricks AB, tillsammans med deras design och layout, innehåller element som skyddas av varumärkesrätt, upphovsrätt eller andra lagar och får inte kopieras eller imiteras. Ingen text, logotyp, grafik, ljud eller bild från denna webbplats får kopieras, förutom för den tillåten användningen som beskrivs tidigare, utan uttryckligt skriftligt tillstånd från Doctricks AB.

Garantier

Doctricks AB lämnar inga garantier eller försäkringar om informationens noggrannhet, lämplighet eller säkerhet på denna webbplats eller länkade webbplatser för något syfte.

Doctricks AB lämnar inga garantier eller försäkringar om att tjänsterna som tillhandahålls av denna webbplats eller länkade webbplatser kommer att vara oavbrutna, felfria eller fria från virus eller annan skadlig kod. I inget fall ska Doctricks AB, dess anställda, agenter eller de som är involverade i skapandet, produktionen eller leveransen av dessa sidor vara ansvariga för direkta, incidentella eller följdschador som uppstår vid användningen av denna webbplats eller länkade webbplatser.

Extern länkar

Länkar till andra webbplatser innebär inte att material på dessa webbplatser stöds, och en länk innebär inte att organisationen eller personen som publicerar stöder material på denna webbplats. Doctricks AB tillhandahåller länkar som en bekvämlighet för användare och ansvarar inte för material på länkade webbplatser.

Interaktivt material

Doctricks AB förbehåller sig rätten att granska, redigera eller ta bort material som användare postar och som kan anses skadligt, förtalande, olagligt, hotande, obscen, trakasserande eller på annat sätt stötande. Trots detta avsäger sig Doctricks AB ansvar för material som kommuniceras av tredje parter genom denna webbplats.

Genom att posta material på Doctricks AB:s webbplats ger användare sitt samtycke till dess användning på vilket sätt eller medium som helst.

Reklam eller uppmaningar till handling på denna webbplats kräver uttryckligt tillstånd från Doctricks AB.