Inspire

Företaget grundades 1994 som GMC Software Technology Limited och hade ursprungligen sitt huvudkontor i Schweiz. GMC fokuserade på att tillhandahålla lösningar för hantering av kundkommunikation (CCM), främst till finansbranschen. Deras flaggskeppsprodukt var GMC Inspire, en kommunikationsplattform för företag som är utformad för att omvandla och automatisera kundkommunikation över olika kanaler.

Under 2012 förvärvades GMC Software Technology av Neopost, en europeisk ledare inom postrumsutrustning och logistiksystem. Förvärvet ledde till ytterligare utveckling och expansion av GMC:s CCM-lösningar. 2016 blev GMC Software en del av Neopost-koncernen, som 2019 bytte namn till Quadient. Denna omprofilering innebar ett bredare organisatoriskt engagemang för helhetslösningar för kundupplevelsen. Som en del av detta utvecklades GMC Inspire till Quadient Inspire och utökades med funktioner för att bättre integrera både digitala och fysiska kommunikationskanaler. Plattformen fortsätter att vara en hörnsten i Quadients omfattande CXM-erbjudanden (Customer Experience Management). Idag fungerar Quadient Inspire som ett centralt kontrollcenter för all kundkommunikation – oavsett om den sker via e-post, tryckt post eller textmeddelanden. Programvaran gör det möjligt för företag att utforma och anpassa kommunikationen så att den inte bara är relevant utan också levereras vid rätt tidpunkt via den kanal som kunden föredrar. Programvaran används av organisationer i olika storlekar och inom flera branscher, t.ex. finans, hälso- och sjukvård, detaljhandel och telekommunikation. Plattformen effektiviserar inte bara arbetsuppgifterna utan säkerställer också efterlevnad av lagar och regler, vilket i slutändan förbättrar den övergripande kundupplevelsen. Resultatet är nöjdare kunder och en effektivare kommunikationsstrategi för företagen.
Vi svarar på dina frågor om CCM