Frågor och svar

Vi använder en äldre version av StreamServe. Vad har vi för alternativ? 

Ska man uppgradera från StreamServe till Exstream Server based eller migrera till Exstream Cloud Edition? Vi har många års erfarenhet och kan hjälpa er att hitta rätt väg och även bistå er med eventuellt arbete.

Funderar du på att flytta från StreamServe till en annan CCM-plattform? Vi kan hjälpa dig med det arbete som krävs och dela med oss av vår kunskap om CCM-marknaden och andra tillgängliga plattformar.

Vi skulle vilja flytta från CCM on-prem till CCM SaaS. 

Har du funderingar på om en SaaS-lösning passar in i din organisation, vilka fördelar den erbjuder och vilka potentiella utmaningar som kan uppstå vid en övergång från lokal drift till SaaS?

Vi svarar på alla dina frågor om ämnen som kompatibilitet och integration, säkerhet och efterlevnad, portabilitet, tillförlitlighet och katastrofåterställning samt naturligtvis kostnader.

Vi vill förbättra våra processer för kundkommunikation och minska kostnaderna.

Visa oss hur ni arbetar idag och vilka flaskhalsar och kostnadsdrivare ni brottas med.

Vi återkommer sedan med ett förslag på hur processerna kan justeras, om automatisering och AI-verktyg kan vara till nytta i ert fall, om det finns nyare versioner av er programvara eller andra sätt att använda den som kan ge besparingar och mycket mer.

Vi behöver göra våra dokument tillgängliga (Tillgänglighetsdirektivet). Kan ni hjälpa oss?

Hur kan du se till att alla dina kunder inkluderas och får den bästa upplevelsen av ditt företag? Och att alla era dokument och all er kommunikation uppfyller de lagstadgade tillgänglighetskraven och främjar inkludering.

Tillgänglighet är inte en engångsåtgärd utan en fortlöpande process, och det är avgörande för framgång att ha fasta rutiner och bra verktyg på plats.

Vi använder en äldre version av StreamServe. Vad har vi för alternativ? 

Ska man uppgradera från StreamServe till Exstream Server based eller migrera till Exstream Cloud Edition? Vi har många års erfarenhet och kan hjälpa er att hitta rätt väg och även bistå er med eventuellt arbete.

Funderar du på att flytta från StreamServe till en annan CCM-plattform? Vi kan hjälpa dig med det arbete som krävs och dela med oss av vår kunskap om CCM-marknaden och andra tillgängliga plattformar.

Vi skulle vilja flytta från CCM on-prem till CCM SaaS. 

Har du funderingar på om en SaaS-lösning passar in i din organisation, vilka fördelar den erbjuder och vilka potentiella utmaningar som kan uppstå vid en övergång från lokal drift till SaaS?

Vi svarar på alla dina frågor om ämnen som kompatibilitet och integration, säkerhet och efterlevnad, portabilitet, tillförlitlighet och katastrofåterställning samt naturligtvis kostnader.

Vi vill förbättra våra processer för kundkommunikation och minska kostnaderna.

Visa oss hur ni arbetar idag och vilka flaskhalsar och kostnadsdrivare ni brottas med.

Vi återkommer sedan med ett förslag på hur processerna kan justeras, om automatisering och AI-verktyg kan vara till nytta i ert fall, om det finns nyare versioner av er programvara eller andra sätt att använda den som kan ge besparingar och mycket mer.

Vi behöver göra våra dokument tillgängliga (Tillgänglighetsdirektivet). Kan ni hjälpa oss?

Hur kan du se till att alla dina kunder inkluderas och får den bästa upplevelsen av ditt företag? Och att alla era dokument och all er kommunikation uppfyller de lagstadgade tillgänglighetskraven och främjar inkludering.

Tillgänglighet är inte en engångsåtgärd utan en fortlöpande process, och det är avgörande för framgång att ha fasta rutiner och bra verktyg på plats.

Kontakta oss för att diskutera dina frågor