OpenText StreamServe

StreamServe grundades i Sverige 1997 och fick snabbt genomslag för sina banbrytande lösningar inom dokumenthantering och hantering av kundkommunikation. Under 2010 förvärvade det kanadensiska företaget OpenText, ledande inom global informationshantering, StreamServe och införlivade det i sin portfölj för Customer Experience Management (CEM).
Produkten döptes om till OpenText StreamServe och utvecklades till att erbjuda mer skalbara, integrerade och flexibla lösningar för att optimera dokumentcentrerade processer och förbättra kundinteraktioner. Under 2016 förvärvade OpenText även den konkurrerande CCM-produkten Exstream från HP och kom senare att integrera StreamServes funktioner med den. Detta strategiska drag gjordes för att skapa en mer robust, enhetlig CCM-plattform (Customer Communications Management) som kan hantera en mängd olika uppgifter, från dokumentgenerering i stora volymer till interaktiv on-demand-kommunikation. StreamServe är idag en del av OpenText Exstream Server Edition men saknas i den nyare OpenText Exstream Cloud Edition. StreamServe är idag en kraftfull plattform för dokumenthantering och kundkommunikation som företag enkelt kan integrera med i sina befintliga system. Plattformen erbjuder en mängd fördelar, bland annat:
  • Förbättrad dokumentautomation: OpenText Exstream/StreamServe kan automatisera många manuella uppgifter, vilket kan spara företags tid och pengar.
  • Personlig kommunikation: OpenText Exstream/StreamServe kan användas för att skapa personliga och relevanta meddelanden för varje enskild kund.
  • Flera distributionskanaler: OpenText Exstream/StreamServe kan användas för att leverera meddelanden via en mängd olika kanaler, inklusive e-post, tryck och webb.
  • Ökad operativ effektivitet: OpenText Exstream/StreamServe kan hjälpa företag att effektivisera sina kundkommunikationsprocesser.
  • Enhetliga meddelanden och efterlevnad av branschregler: OpenText Exstream/StreamServe kan hjälpa företag att uppnå enhetliga meddelanden och efterleva branschregler.
Som en komponent hos företag som vill centralisera och automatisera sin kundkommunikation, kan StreamServe avsevärt förbättra kundupplevelsen genom att leverera snabba, riktade och relevanta meddelanden. Detta kan förutom nöjdare kunder även leda till både tids- och kostnadsbesparingar

Vi svarar dina frågor om CCM