Stärka tillgängligheten – Insikter från OpenText Nordic

Stärka tillgängligheten – Insikter från OpenText Nordic

Stärka tillgängligheten – Insikter från OpenText Nordic

På OpenText Nordic-mötet i Stockholm den 15 maj höll Petrus Näslund en presentation om den kommande implementeringen av European Accessibility Act (EAA) och vilka förändringar företag bör göra i sina dokument för att uppfylla tillgänglighetsstandarder.

Ett experiment föreslogs som gav en känsla av vikten av tillgänglighetsstandarder. Deltagarna, som hade masker för ögonen, försökte förstå ett dokument som inte uppfyllde kraven och jämförde det med en reviderad version. Resultaten var imponerande!

Våra experter i Doctricks-teamet har studerat den här frågan grundligt och är redo att hjälpa dig att förbereda dig för det kommande tillgänglighetsdirektivet. Kontakta oss för professionell support och rådgivning!