Stärka tillgängligheten – Insikter från OpenText Nordic

Stärka tillgängligheten – Insikter från OpenText Nordic

Stärka tillgängligheten – Insikter från OpenText Nordic

På OpenText Nordic-mötet i Stockholm den 15 maj höll Petrus Näslund en presentation om den kommande implementeringen av European Accessibility Act (EAA) och vilka förändringar företag bör göra i sina dokument för att uppfylla tillgänglighetsstandarder.

Ett experiment föreslogs som gav en känsla av vikten av tillgänglighetsstandarder. Deltagarna, som hade masker för ögonen, försökte förstå ett dokument som inte uppfyllde kraven och jämförde det med en reviderad version. Resultaten var imponerande!

Våra experter i Doctricks-teamet har studerat den här frågan grundligt och är redo att hjälpa dig att förbereda dig för det kommande tillgänglighetsdirektivet. Kontakta oss för professionell support och rådgivning!

OpenText Nordic 2024

OpenText Nordic 2024

OpenText Nordic 2024

Den 15e maj deltog vi på Doctricks i OpenText Summit Nordics 2024 i Stockholm, som vi stolta var guldsponsorer för i år. På mässan hade vi en egen monter som gav deltagarna och oss en möjlighet att interagera med varandra och prata om våra tjänster.

Under hela dagen bjöds deltagarna på en rad spännande föreläsningar och diskussioner som inspirerade oss. Ett populärt tema för i år var såklart betydelsen och utvecklingen av artificiell intelligens (AI) och dess potentiella tillämpningar för olika produkter från OpenText. Implementeringen av AI i våra dokumentutvecklingsprocesser kan förhoppningsvis komma att förbättra vår:

  • Effektiva leverans av högkvalitativa produkter
  • Anpassning av tjänster för de olika behoven hos kunder

Förutom diskussioner gällande AI var också accessibility (tillgänglighet) ett av de centrala fokusen under dagen. Vår alldeles egna Petrus Näslund levererade två insiktsfulla föreläsningar på ämnet, där han pratade om hur man implementerar tillgängliga dokument och vad man ska tänka på när man förbereder sig inför den nya lagen kallad “European Accessibility Act” (EAA) som träder i kraft nästa år.

Vi vill rikta ett stort tack till alla deltagare för att de bidragit till framgången för detta evenemang. Det var en troligt berikande och inspirerande dag.